גלריות בקטגוריה גני נויעצים


עץ זית בוגר נטוע בגינה פרטית
נטיעת עץ זית בוגר מעוצב
עץ זית צעיר בגינה פרטית
עץ זית