גלריות בקטגוריה בטון אומנותיתוספות לבומנייט


אדניות משולבות בקיר בטון
שושנת הרוחות